Noong ika-12 dantaon, kaunti lamang ang kaalaman ng mga Europeo tungkol sa heograpiya ng mundo. Tanging ang munting bahagi na kanilang tinitirhan ang kanilang alam tungkol sa daigdig. Pagsapit ng ika-15 hanggang ika-16 na dantaon, sinimulan nilang galugarin ang baybayin ng Africa. Natuklasan nila ang Amerika at nakahanap ng isang rutang pangkaragatan patungo sa  Silangan.

Natuklasan ni Ferdinand Magellan ang rutang patungo sa Silangan sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran. Nagdulot ito sa kanilang pagkatuklas sa maliliit na pulutong ng mga pulo –  ang Pilipinas. Pagkatapos ng ilan pang ekspedisyon, sinakop ng España o Spain ang Pilipinas.

Malaki ang naging impluwensiya ng Spain sa mga Pilipino sa aspetong pulitikal, pangkabuhayan, panlipunan, at pangkultura. Maraming pagbabago ang ipinakilala at ipinatupad ng mga Español na naging sanhi ng mahabang panahong pakikipaglaban tungo sa kalayaan. Sa mga pag-aalsang ginawa, maraming buhay ang nawala at maraming Pilipino ang nagdusa. Naisip nila na mahalaga ang pagkakaisa sa pagkakaroon ng reporma at pagsasarili.